Poniżej zdjęcia pokazujące postęp w pracach przy modelu nadwozia na przestrzeni 34 dni roboczych.