Podszybie już gotowe. Przednie słupki w ich dolnej części wymagają jeszcze poprawek. Zagipsowałem też kilka drobnych ubytków w różnych częściach nadwozia. Na koniec wyszlifowałem i wygipsowałem poprawianą dolną część tylnej klapy.