Kolejny pracowity dzień. Udało się zrobić układ hamulcowy.