Kolejny dzień minął na tworzeniu tylnej ścianki grodziowej i osłony zbiornika paliwa.