Ostatnie rurki wycięte. Rama gotowa do końcowego spawania.