Po dokładnych pomiarach dociąłem w końcu wnęki drzwi do właściwego kształtu po czym ponownie je zagipsowałem.