Pierwszy dzień prac w Warszawie. Cały został poświęcony na dokładniejsze docięcie ram okien wyciętych z aut dawców i kolejne przymiarki.