Kolejny dzień szlifowania i mierzenia symetrii. Na około 20% powierzchni maski są rozbieżności większe niż 2 mm ale nieprzekraczające 6 mm. Jutro skończę mierzyć symetrię maski i zajmę się wykończeniem szczegółów.