Dzieje się ;) Kozmo wypoziomowane, modele klap i drzwi wklejone do modelu nadwozia. Gotowy do poprawek lakierniczych całego modelu a potem do zdjęcia form.