Nowe panele z aluminium wycięte i oszlifowane. Przynitowałem też większość z nich.