Złomnik docenił Kozmo:

Polskie scamochody, czyli seryjna produkcja bzdetów

… z wyjątkiem Kozmo ;-)