Po poprawkach ponownie wybraliśmy się na Torze Rakietowa we Wrocławiu.
Niestety, testy trwały krótko z powodu usterki mocowania silnika. Testy te mimo wszystko można uznać za udane.